Seminarski rad

Moj seminarski rad u obliku docx fajla možete pročitati ovde.

Rad u obliku pdf fajla možete pogledati ovde.

PowerPoint prezentacija se nalazi ovde.

Advertisements
Posted in Računari i multimedija u nastavi | Leave a comment

Sabiranje i oduzimanje vektora

SABIRANJE VEKTORA

  • Zbir dva vektora je vektor čija se početna tačka poklapa sa početnom tačkom prvog vektora, a krajnja tačka se poklapa sa krajnjom tačkom drugog vektora, tj.

vektorokvektor2

 

  • Zbir dva vektora zavisi samo od početne tačke prvog i od krajnje tačke drugog vektora, a ne zavisi od položaja tačke B. Primer u GeoGebri možete pogledati ovde.

OSOBINE SABIRANJA VEKTORA

– komutativnost:

komut

komm

– asocijativnost:      

   asoci

asszocODUZIMANJE VEKTORA

Oduzimanje vektora možemo definisati pomoću sabiranja vektora: 

vekt

Primer u GeoGebri možete pogledati ovde.

Zbir i razliku dva vektora možemo konstruisati pomoću pravila paralelograma, video o konstrukciji možete pogledati ovde:

.

Posted in Uncategorized | Leave a comment